دانستنی های مهمی که قبل از اخذ ویزا بهتر است بدانیم

برای ورود به یک کشور ابتدا بایستی به سفارت آن کشور،در کشور خود مراجعه کرده و برای گرفتن اجازه ورود به آن کشور با ارائه یک سری مدارک اقدام کنید.به عبارتی دیگر می توان گفت ویزا مدرکی می باشد که همراه گذرنامه شما می باشد بدین معنی که شرایط شما در کنسولگری آن کشور بررسی شده و شما می توانید برای هدف خاصی وارد خاک آن کشور شوید.ارائه گذرنامه برای گرفتن ویزا الزامی می باشد.در سفارتخانه شما را صرفا با گذرنامه احراز هویت می کنند.نکته ای مهم دیگر اینکه برای ورود به برخی از کشورها نیاز به اخذ ویزا نمی باشد و دلیل آن به خاطر تفاهم نامه های لغو رویدادها بین کشورها می باشد.

انواع ویزاها

برای درخواست اخذ ویزا به کنسولگری در ابتدا باید بر اساس هدفتان یک نوع ویزا را انتخاب کنید و به سفارت مدارک لازم را تحویل بدهید.از انواع ویزاها می توان به ویزای توریستی،دانشجویی،تجاری،پژوهشی و… اشاره کرد.

انواع ویزاها بر اساس تعداد دفعات ورود و خروج
 • Single
 • تنها یکبار می توانید وارد آن کشور شوید و با خروج از آن کشور ویزای شما باطل می شود.

 • Multiple
 • در مدت زمان اعتبار ویزا شما امکان ورود و خروج متعدد را به آن کشور دارید.

انواع ویزا از نظر درج در گذرنامه
 • برچسب
 • یک برچسب در یکی از صفحات گذرنامه شما توسط سفارت الصاق می شود.

 • مهر
 • در یکی از صفحات گذرنامه شما یک مهر زده می شود که درون آن اطلاعات درج می شود.

انواع ویزا از نظر شرایط و محل صدور
 • معمولی
 • ویزای که توسط سفارتخانه قبل از مسافرت دریافت کرده اید.

 • بدو ورود
 • ویزایی که در لحظه ورود به کشور مقصد برایتان صادر می شود.

پیکاپ ویزا

افراد زیادی به دلایلی از جمله ادامه تحصیل،موقعیت شغلی،دیدن اقوام و دوستان،گردشگری و… قصد سفر به کشورهای مختلفی را دارند که برای ورود به سفارت این کشور درخواست صدور ویزا را می دهند.گاهی اوقات برای اخذ ویزای محدودی کشور نیاز می باشد که به یک کشور واسطه مراجعه کنید.که این سفر ملزوم صرف زمان و هزینه زیادی می باشد.پس از طی مراحل مربوطه و تعیین وضعیت ویزا،چنانچه با درخواست شما موافقت شود مرحله الطاق ویزا به پاسپورت و دریافت آن می ماند.در این اینجا می توانید پیکاپ ویزا را انجام بدهید.

شرایط اقدام برای پیکاپ ویزا

مزیتی که وجود دارد اینکه برای اتمام کار دیگر نیاز به مراجعه حضوری شما نمی باشد.شما می توانید با انتخاب یک کارگذار قابل اعتماد و ارائه پاسپورت و مدارک لازم به آن برای انجام بقیه مراحل را انجام بدهید.کارگزار بدون هیچ منع قانونی می تواند با ارائه پاسپورت و مدارک به کنسولگری مربوطه در کشور واسط،اقدامات مربوط به الصاق ویزا به پاسپورت را انجام داده و پس از اتمام در ایران به شما تحویل دهد.به این روند ارسال پاسپورت،الصاق ویزا و بازگرداندن آن به شخص در اصطلاح “پیکاپ پاسپورت” گفته می شود.